Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústavy na výkon trestu odňatia slobody

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

priečinok 72
Hrnčiarovce nad Parnou
918 65

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421/33/553 30 04 - 06
Fax:  +421/33/553 30 03

Úradné hodiny:

08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Úradné hodiny

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21
Dubnica nad Váhom
018 41

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421/42/442 79 32
Fax:  +421/42/442 79 35

Úradné hodiny:

08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Úradné hodiny

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca

Budovateľská 1, priečinok 28
Košice - Šaca
040 15

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421/55/2832111
Fax:  +421/55/2832901

Úradné hodiny:

08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Úradné hodiny

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová

Sládkovičova 80, priečinok 1, Kráľová
Banská Bystrica 5
974 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421/48/416 10 06
Fax:  +421/48/416 14 12

Úradné hodiny:

08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Úradné hodiny

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Želiezovce, priečinok 42/VD
Želiezovce
937 17

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 / 36 / 283 21 11
Fax:  +421 / 36 / 77 11 148

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok

Dončova 6, priečinok 62
Ružomberok 1
034 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421/44/283 21 11
Fax:  +421/44/432 98 14

Úradné hodiny:

08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Úradné hodiny

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča

Nám. Š. Kluberta č. 7, priečinok 28
Levoča
054 28

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421/53/451 06 45,
Fax:  +421/53/451 06 49

Úradné hodiny:

08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam