Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Odborárske nám. 3
Bratislava - Staré Mesto
81760

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/50239418
Fax:  02/50239441

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam