Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Najvyšší kontrolný úrad SR

Priemyselná 2
Bratislava - Ružinov
82473

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/50114402
Fax:  02/55423005

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam