Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Kancelária prezidenta Slovenskej Republiky

Štefánikova 2
Bratislava
811 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57888155, 59333319
Fax:  02/57888103, 57888357

Korešpondenčná adresa:
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P. O. Box 128
810 00 Bratislava 1

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam