Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Kancelária prezidenta Slovenskej Republiky

Hodžovo nám. 1
Bratislava - Staré Mesto
81000

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57888155, 59333319
Fax:  02/57888103, 57888357

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam