Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Národný bezpečnostný úrad

Budatínska 30
Bratislava - Petržalka
851 06

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 6869 1111
Fax:  +421 2 6869 1700

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam