Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Obvodné banské úrady

Obvodný banský úrad

9. mája 2
Banská Bystrica
97590

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/4142956
Fax:  048/4142941

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Obvodný banský úrad

Timonova 23
Košice - Staré Mesto
04157

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/6250355
Fax:  055/7296505

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Obvodný banský úrad

Matice Slovenskej 10
Prievidza
97122

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  046/5422005
Fax:  046/5422005

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Obvodný banský úrad

Prievozská 30
Bratislava - Ružinov
82105

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/53417309, 53415062
Fax:  02/53417300

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam