Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8
Bratislava - Staré Mesto
81499

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20463208, 248, 59753208, 248
Fax:  02/59753258

Úradné hodiny:8:00-16:00Úradné hodiny
Späť na zoznam