Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10
Bratislava
821 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/50264111
Fax:  02/52966163

Adresa úradu pre zásielky doručované do P.O.Boxu: Ružová dolina 10 P.O.Box 98 820 05 Bratislava 

Úradné hodiny:

8.00 – 15.00 (Prestávka: 12.00 – 12.30)
8.00 – 15.00 (Prestávka: 12.00 – 12.30)
8.00 – 15.00 (Prestávka: 12.00 – 12.30)
8.00 – 15.00 (Prestávka: 12.00 – 12.30)
8.00 – 15.00 (Prestávka: 12.00 – 12.30)

Úradné hodiny
Späť na zoznam