Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Protimonopolný úrad SR

Drieňová 24
Bratislava - Ružinov
82603

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/48297111
Fax:  02/43333572

Úradné hodiny:

8:30-15:00
8:30-15:00
8:30-15:00
8:30-15:00
8:30-15:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam