Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Štatistický úrad SR

Lamačská cesta 3/C
Bratislava
840 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/50236111, 6341
Fax:  02/55561350, 361

Úradné hodiny podateľňa:

Pondelok: 8.30-10.00, 14.00-15.00

Utorok: 8.30-10.00, 14.00-15.00

Streda: 8.30-10.00, 14.00-16.00

Štvrtok: 8.30-10.00, 14.00-15.00

Piatok: 8.30-10.00, 13.00-14.00 

Úradné hodiny:

8:30-12:00, 13:00, 14:30
8:30-12:00, 13:00, 14:30
8:30-12:00, 13:00, 16:00
8:30-12:00, 13:00, 14:30
8:30-13:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam