Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústav pamäti národa

Námestie slobody 6
Bratislava 15
817 83

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02 / 593 003 11
Fax:  02 / 593 00 391

Úradné hodiny:

08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam