Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Župné námestie 445/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
814 90

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 321 33 250
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam