Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4
Bratislava - Ružinov
827 45

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 2081 6225
Fax:  +421 2 4342 7511

Úradné hodiny:

08:00 - 13:00
08:00 - 13:00
08:00 - 13:00
08:00 - 13:00
08:00 - 13:00

Úradné hodiny

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Chlumeckého 2
Bratislava - Ružinov
82012

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20816002
Fax:  02/43428130

Úradné hodiny:

podateľňa 8:00 - 15:00, úradné hodiny pre stránky 9:00 - 14:00
podateľňa 8:00 - 15:00, úradné hodiny pre stránky 9:00 - 14:00
podateľňa 8:00 - 15:00, úradné hodiny pre stránky 9:00 - 14:00
podateľňa 8:00 - 15:00, úradné hodiny pre stránky 9:00 - 14:00
podateľňa 8:00 - 15:00, úradné hodiny pre stránky 9:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam