Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Národná rada SR

Nám. Alexandra Dubčeka 1
Bratislava - Staré Mesto
81280

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/5972 1111, 59721112
Fax:  02/54419529

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam