Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Bajkalská 21/A
Bratislava - Ružinov
82799

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/58272103
Fax:  02/53414996

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam