Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Kollárova 8
Trnava
917 02

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/32780700
Fax:  

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou a predmetom jej činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku.

Detašované pracovisko:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II
821 01 Bratislava

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam