Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Kancelária Súdnej rady SR

Hlavné námestie 8
Bratislava
814 22

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/210 28 267
Fax:  

Zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky:

www.zasadnutia.sudnarada.gov.sk

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam