Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Národný inšpektorát práce

Masarykova 10
Košice - Staré Mesto
040 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/7979902
Fax:  055/7979904

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam