Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce

Masarykova 10
Košice - Staré Mesto
040 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 55 79 79 902
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Inšpektorát práce Bratislava

Za kasárňou 1
Bratislava
832 64

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 32 182 706
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Inšpektorát práce Trnava

Jána Bottu 4
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 33 55 21 614
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Inšpektorát práce Trenčín

Hodžova 36
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 32 74 41 653
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Inšpektorát práce Nitra

Jelenecká 49
Nitra
950 38

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 37 69 33 801
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Inšpektorát práce Žilina

Hlavná 2
Žilina
010 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 41 50 59 113
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Inšpektorát práce Banská Bystrica

Partizánska cesta 98
Banská Bystrica
974 33

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 48 41 42 083
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Inšpektorát práce Prešov

Konštantínova 6
Prešov
080 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 51 28 50 020
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Inšpektorát práce Košice

Masarykova 10
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 55 60 02 301
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam