Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Špitálska 4-6
Bratislava - Staré Mesto
81643

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59752513
Fax:  02/59752535

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam