Ústredný portál verejnej správy

Informácie o prihlásení pomocou mena a hesla

Prihlásenie cez meno a heslo slúži zamestnancom orgánov verejnej moci a registrovaným používateľom na prístup do jednotlivých systémov Otvorenej vlády.

Prihlásenie zamestnancov orgánov verejnej moci

Prihlásenie pomocou mena a hesla slúži zamestnancom orgánov verejnej moci na prístup do im sprístupnených systémov Otvorenej vlády. Na prístup je potrebné osloviť vášho administrátora (prípadne vecného gestora vášho úradu), aby vám zriadil účet a priradil potrebné oprávnenia a roly. Administrátor vám následne zašle prihlasovacie meno, heslo a GRID kartu.

Postup prihlásenia:

Zamestnanec vloží prihlasovacie údaje svojho zamestnaneckého účtu (identifikátor a heslo) a klikne na „Prihlásiť sa“. Následne zadá číslo z GRID karty.

Prihlásenie registrovaných používateľov

Tento prístupový bod slúži aj na prihlásenie používateľov registrovaných na portáli Otvorenej vlády. Po úspešnej registrácii vám budú zaslané prihlasovacie údaje k ich používateľskému kontu.

Postup prihlásenia:

Používateľ vloží prihlasovacie údaje k svojmu kontu a klikne na „Prihlásiť sa“.