Ústredný portál verejnej správy

Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi, tzv. kioskami

E-kolky

Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi, tzv. kioskami.

Dátum poslednej zmeny: 31. 5. 2024
Dátum zverejnenia: 14. 2. 2019