Ústredný portál verejnej správy

Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi, tzv. kioskami

E-kolky

Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi, tzv. kioskami
Mesto Názov správneho orgánu Adresa
Bánovce nad Bebravou Klientske centrum Bánovce nad Bebravou Námestie Ľ. Štúra 7/7
Bánovce nad Bebravou Okresný úrad Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta 1237/46
Bánovce nad Bebravou Okresný súd Bánovce nad Bebravou Hollého 3
Banská Bystrica KAMO Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 7
Banská Bystrica KAMO Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 7
Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor ul. ČSA 7
Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica Námestie Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica Krajský súd v Banskej Bystrici Skuteckého 7
Banská Bystrica Okresný súd v Banskej Bystrici Skuteckého 28
Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor ul. ČSA 7
Banská Bystrica KAMO Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 7
Banská Bystrica KAMO Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 7
Banská Bystrica OCP Banská Bystrica Sládkovičova 28
Banská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Cesta k nemocnici 1
Banská Štiavnica Okresný úrad Banská Štiavnica Križovatka 4
Bardejov ODI/OD Bardejov Partizánska 42
Bardejov Okresný úrad Bardejov Dlhý rad 16
Bardejov Okresný súd Bardejov Partizánska 1
Bardejov ODI/OD Bardejov Partizánska 42
Bratislava VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava OD Bratislava I Sasinkova 23
Bratislava OD Bratislava II Ružinovská 1/B
Bratislava OD BA III Vajnorska 25
Bratislava OD BA IV M. Sch. Trnavského 1
Bratislava OD BA V Záporožská 8
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava PPZ OCP Bratislava Regrútska č. 4
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava OCP PZ Bratislava RHCP Bratislava Regrútska č. 4
Bratislava Odbor všeobecnej vnútornej správy Drieňová 22
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava Klientske centrum Bratislava Tomášikova 46
Bratislava Ministerstvo spravodlivosti SR Župné námestie 13
Bratislava Krajský súd v Bratislave Záhradnícka 10
Bratislava Okresný súd Bratislava I Medená 22
Bratislava Register trestov Kvetná 13
Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Námestie slobody č. 6
Bratislava DÚ Bratislava Ševčenkova Ševčenkova 32
Bratislava Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor Ružová dolina 27
Bratislava Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor Ružová dolina 27
Bratislava OD BA IV M. Sch. Trnavského 1
Bratislava Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor Ružová dolina 27
Bratislava OD BA V Záporožská 8
Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR Votrubova 1428/1
Bratislava OD Bratislava II. Ružinovská 1/B
Bratislava Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52
Bratislava Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave Ružinovská 8
Bratislava 33 Okresný súd Bratislava III Námestie Biely Kríž č. 7
Bratislava II Okresný súd Bratislava II Drieňova 5
Bratislava IV Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A
Bratislava V Okresný súd Bratislava V Prokofievova 6-12
Brezno ODI/OD Brezno Mostarenska 13
Brezno Okresný úrad Brezno Brezenská 4
Brezno Okresný úrad Brezno Nám. M. R. Štefánika 40
Brezno Okresný súd Brezno Kuzmányho č. 4
Brezno ODI/OD Brezno Mostárenská 13
Bytča ODI/OD Bytča 1. mája 22
Bytča Klientske centrum Bytča Zámok 104
Čadca ODI/OD Čadca Palárikova 25
Čadca Okresný úrad Čadca Podjavorinskej 2576
Čadca Okresný úrad Čadca Palárikova 91
Čadca Okresný súd Čadca Ul. 17. novembra 1256
Čadca ODI/OD Čadca Palárikova 25
Detva ODI/OD Detva Záhradná 15
Detva Klientske centrum Detva J. G. Tajovského 1462
Dolný Kubín ODI/OD Dolný Kubín  Bysterecká 2067/5
Dolný Kubín Okresný úrad Dolný Kubín Obráncov mieru 12
Dolný Kubín Okresný úrad Dolný Kubín Nám. Slobody 1
Dolný Kubín Okresný súd Dolný Kubín Ul. Radlinského 36
Dubnica nad Váhom ODI/OD Dubnica nad Váhom Jesenského 294
Dubnica nad Váhom ODI/OD Dubnica nad Váhom Jesenského 294
Dunajská Streda ODI/OD Dunajská Streda Múzejná 6
Dunajská Streda Okresný úrad Dunajská Streda Agátová 7
Dunajská Streda Okresný úrad Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3
Dunajská Streda Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2
Dunajská Streda ODI/OD Dunajská Streda Múzejná 6
Dunajská Streda OCP PZ Dunajská Streda Andorská 34
Galanta Klientske centrum Galanta Nová Doba 1408/31
Galanta ODI/OD Galanta Hlavná 13
Galanta Okresný úrad Galanta - katastrálny odbor Ulica 29. augusta č. 10
Galanta Okresný súd Galanta Mierové nám.1
Galanta ODI/OD Galanta Hlavná 13
Gelnica Klientske centrum Gelnica Hlavná ulica 1
Hlohovec ODI/OD Hlohovec SNP 11
Hlohovec Okresný úrad Hlohovec Jarmočná 3
Humenné OD/ODI Humenné Nemocničná 1
Humenné Okresný úrad Humenné Štefánikova 18
Humenné Klientske centrum Humenné Kukorelliho 1
Humenné Okresný súd Humenné Laborecká č. 17
Humenné ODI/OD Humenné Nemocničná 3
Ilava Klientske centrum Ilava Mierové námestie 81/18
Kežmarok Klientske centrum Kežmarok Dr. Alexandra 61
Kežmarok Okresný úrad Kežmarok - katastrálny odbor Baštová 16/A
Kežmarok Okresný súd Kežmarok Trhovište 16
Kežmarok Okresný úrad / Klientske centrum Kežmarok Dr. Alexandra 61
Komárno Okresný úrad Komárno Záhradnícka 6
Komárno OR PZ ODI/OD Komárno Záhradnícka 6
Komárno Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor Platanová alej 7
Komárno Okresný súd Komárno Pohraničná 6
Komárno OR PZ ODI/OD Komárno Záhradnícka 6
Košice ODI/OD Košice - okolie Trieda SNP 35
Košice ODI/OD Košice Komenského 52
Košice Okresný úrad Košice okolie - katastrálny odbor Južná trieda 82
Košice Okresný úrad Košice -okolie Hroncova 13
Košice Okresný úrad Košice-okolie Južná trieda 82
Košice Okresný úrad Košice Komenského 52
Košice Krajský súd Košice I Štúrova 29
Košice Okresný súd Košice I Štúrova 29, pracovisko Tichá
Košice ODI/OD Košice - okolie Trieda SNP 35
Košice ODI/OD Košice Komenského 52
Košice Okresný úrad Košice - KAMO Komenského 52
Košice KDI/OD Košice Komenského 52
Košice ODI/OD Košice okolie Tr. SNP 35
Košice OCP Košice Tr. SNP 35
Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1
Kráľovský Chlmec Okresný úrad Trebišov Hlavná 105
Krupina Klientske centrum Krupina ČSA 2190/3
Krupina Okresný úrad Krupina ČSA 2190/3
Kysucké Nové Mesto ODI/OD Kysucké Nové Mesto D. Poľského 1371
Kysucké Nové Mesto Okresný úrad Kysucké Nové Mesto Litovelská 1218
Levice ODI Levice Ľudovíta Štúra 51
Levice OD Levice Svätého Michala 35
Levice Okresný úrad Levice Terézie Vansovej 4
Levice Okresný úrad Levice Ul. Ľudovíta Štúra 53
Levice Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7
Levoča Klientske centrum Levoča Námestie Majstra Pavla 59
Liptovský Mikuláš OD Liptovský Mikuláš Školská 2
Liptovský Mikuláš ODI Liptovský Mikuláš Komenského 841
Liptovský Mikuláš ODI Martin Novomestského 34
Liptovský Mikuláš Okresný úrad Liptovský Mikuláš Kollárova 3
Liptovský Mikuláš Okresný úrad Liptovský Mikuláš Nám. osloboditeľov 1
Liptovský Mikuláš Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5
Liptovský Mikuláš ODI Liptovský Mikuláš Komenskeho 841
Lučenec ODI/OD Lučenec Ul. Dr. Vodu 5
Lučenec Okresný úrad Lučenec Martina Rázusa 32
Lučenec Okresný úrad Lučenec Námestie republiky 26
Lučenec Okresný súd Lučenec Dr. Herza 14
Lučenec ODI/OD Lučenec Ul. Dr. Vodu 5
Malacky ODI/OD Malacky Zámocká 5
Malacky Okresný úrad Malacky Záhorácka 2942/60A
Malacky Okresný súd Malacky Mierové nám. 10
Malacky ODI/OD Malacky Zámocká 5
Malacky Okresný úrad Malacky Záhorácka 2942/60A
Martin OD Martin Vajanského 1
Martin Okresný úrad Martin Severná 15
Martin Okresný úrad Martin Námestie S.H.Vajanského 1
Martin Okresný súd Martin E. B. Lukáča 2A
Medzilaborce ODI Medzilaborce Ševčenková 46
Medzilaborce Okresný úrad Medzilaborce Mierova 4
Michalovce ODI/OD Michalovce Jána Hollého 53/46
Michalovce Okresný úrad Michalovce Sama Chalúpku 18
Michalovce Okresný úrad Michalovce Námestie slobody 1
Michalovce Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11
Michalovce ODI/OD Michalovce Jána Hollého 53/46
Michalovce OCP PZ Michalovce Hollého 46
Moldava nad Bodvou Okresný úrad Košice -okolie (pracovisko Moldava) Podhorská 28
Myjava Klientske centrum Myjava Moravská 1
Námestovo OD Dolný Kubín v.p. Námestovo Cyrila a Metoda 329/6
Námestovo ODI Námestovo Mláka 5
Námestovo Okresný úrad Námestovo Hattalova 367/15
Námestovo Okresný úrad Námestovo Miestneho priemyslu 571
Námestovo Okresný súd Námestovo Námestie Antona Bernoláka 332/16
Nitra Klienstke centrum Nitra Štefánikova trieda 69
Nitra ODI Nitra Piaristická 5
Nitra Klientske centrum Nitra  Štefánikova tr. 69
Nitra Okresný súd Nitra Štúrova č. 9
Nitra ODI Nitra Piaristická 5
Nitra ODI/OD Nitra Piaristická 5
Nitra Klienstke centrum Nitra Štefánikova tr. 69
Nitra OCP PZ Nitra a OSBS KR PZ Nitra Kalvárska 2
Nové Mesto nad Váhom ODI/OD Nové Mesto nad Váhom Bzinská1
Nové Mesto nad Váhom Klientske centrum Nové Mesto n. Váhom Hviezdoslavova 36
Nové Mesto nad Váhom Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37
Nové Mesto nad Váhom ODI/OD Nové Mesto nad Váhom Bzinská1
Nové Zámky ODI/OD Nové Zámky Slovenská 6
Nové Zámky Okresný úrad Nové Zámky Podzámska 25
Nové Zámky Okresný súd Nové Zámky F. Rákocziho 15
Nové Zámky OCP PZ Nové Zámky Bitúnková 8
Nové Zámky ODI/OD Nové Zámky Slovenská 6
Partizánske ODI/OD Partizánske Februárová 7
Partizánske Klientske centrum Partizánske Námestie SNP 151/6
Partizánske Okresný súd Partizánske 1. mája 225/4
Pezinok ODI/OD Pezinok Šenkvická 14
Pezinok Okresný úrad Pezinok M. R. Štefánika 10
Pezinok Okresný úrad Pezinok Radničné námestie 7
Pezinok Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40
Pezinok ODI/OD Pezinok Šenkvická 14
Piešťany ODI/OD Piešťany Krajinská 5
Piešťany Okresný úrad Piešťany Krajinská cesta 5053/13
Piešťany Okresný súd Piešťany Nálepkova 36
Poltár ODI/OD Poltár Kanadská ul. 229
Poltár Okresný úrad Poltár Železničná 2
Poprad ODI/OD Poprad Alžbetina 714/5
Poprad Okresný úrad Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 16
Poprad Okresný súd Poprad Štefánikova 100
Poprad ODI/OD Poprad Alžbetina 714/5
Považská Bystrica Okresný úrad Považská Bystrica Centrum 1/1
Považská Bystrica Okresný úrad Považská Bystrica Centrum 1/1
Považská Bystrica Okresný súd Považská Bystrica Štúrova 1/2
Považská Bystrica Okresný úrad Považská Bystrica Partizánska 7
Považská Bystrica Okresný úrad Považská Bystrica - KAMO Centrum 1/1
Prešov ODI/OD Prešov Vajanského 32
Prešov Okresný úrad Prešov - katastrálny odbor Konštantínova 6
Prešov Okresný úrad Prešov Námestie mieru 3
Prešov Okresný úrad Prešov - KC Námestie mieru 3
Prešov Okresný úrad Prešov Námestie mieru 3
Prešov Krajský súd v Prešove Hlavná 22
Prešov Okresný súd Prešov Grešova 3
Prešov ODI/OD Prešov Vajanského 32
Prešov Okresný úrad Prešov - katastrálny odbor Konštantínova 6
Prešov OCP PZ Prešov Ľubotice
Prievidza ODI/OD Prievidza Košovská cesta 14
Prievidza Okresný úrad Prievidza ul. M. Mišíka 28
Prievidza Okresný úrad Prievidza Medzibriežkova 2
Prievidza Okresný súd Prievidza Švéniho 5
Prievidza ODI/OD Prievidza Košovská 14
Púchov Klientske centrum Púchov Štefánikova 820
Púchov ODI/OD Púchov Svätoplukova 1014
Rajec VYSUNUTÉ PRACOVISKO Žilina Nám. SNP 2
Revúca OR PZ v Revúca Remeselnickej 2
Revúca Okresný úrad Revúca Komenského 40
Revúca Okresný súd Revúca SNP 539/1
Rimavská Sobota ODI Rimavská Sobota ul. Stavbárov 2
Rimavská Sobota OD Rimavská Sobota Stavbarov 2
Rimavská Sobota Okresný úrad Rimavská Sobota Kraskova 2
Rimavská Sobota Okresný úrad Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 2
Rimavská Sobota Okresný úrad Rimavská Sobota Hostinského 4
Rimavská Sobota Okresný súd Rimavská Sobota Námestie Mihálya Tompu č.1
Rimavská Sobota OCP PZ Rimavská Sobota Hviezdoslavova 35
Rožňava ODI Rožňava Janka Kráľa 1
Rožňava Okresný úrad Rožňava Jarná 2
Rožňava Okresný úrad Rožňava Špitálska 3
Rožňava Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája č. 2
Rožňava ODI/OD Rožňava Janka Kráľa 1
Ružomberok ODI/OD Ružomberok Nám. Slobody 2
Ružomberok Okresný úrad Ružomberok Nám. A. Hlinku 74
Ružomberok Okresný úrad Ružomberok Dončova 11
Ružomberok Okresný súd Ružomberok Dončova 8
Ružomberok ODI/OD Ružomberok Nám. Slobody 2
Sabinov Klientske centrum Sabinov Námestie Slobody 85
Senec ORPZ Senec Lichnerova 17
Senec Okresný úrad Senec - KAMO Hurbanova 21
Senec Klientske centrum Senec Hurbanova 21
Senec Okresný úrad Senec - KAMO Hurbanova 21
Senec Okresný úrad Senec Hurbanova 21
Senica ODI/OD Senica Moyzesova 1
Senica Okresný úrad Senica Vajanského 17
Senica Okresný úrad Senica Hollého 1596/18A
Senica Okresný súd Senica Nám. Oslobodenia 1
Senica ODI/OD Senica Moyzesova 1
Skalica ODI/OD Skalica Strážnická 4
Skalica Okresný úrad Skalica Námestie Slobody 94/15
Skalica Okresný súd Skalica Nám.slobody 15
Snina Klienstke centrum Snina Partizánska 1057
Sobrance ODI/OD Sobrance Tyršova 12 
Sobrance Okresný úrad Sobrance Švermová 16
Spišská Nová Ves ODI Spišská Nová Ves Elektrárenská 1
Spišská Nová Ves OD Spišská Nová Ves Gorazdova 18
Spišská Nová Ves Okresný úrad Spišská Nová Ves Markušovská cesta 1
Spišská Nová Ves Okresný úrad Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta č. 3
Stará Ľubovňa Klienstke centrum Stará Ľubovňa Nám. gen. Štefánika 1
Stará Ľubovňa Klientske centrum Stará Ľubovňa  Nám. Gen. Štefánika 1
Stará Ľubovňa Okresný úrad Stará Ľubovňa Nám. gen. Štefánika 6
Stará Ľubovňa Okresný súd Stará Ľubovňa 17. novembra 30
Stropkov Klienstke centrum Stropkov Hlavná 51/26
Stropkov Okresný úrad Stropkov - katastrálny odbor Športová 2
Svidník Klienstke centrum Svidník Sovietskych hrdinov 102
Svidník Okresný súd Svidník Sov. hrdinov 200/35
Svidník OR PZ Svidník ul. Sov. Hrdinov 200/35
Šaľa ODI/OD Šaľa Hlavná 2
Šaľa Okresný úrad Šaľa Hlavná 2
Štúrovo Klientske centrum Štúrovo Svätého Štefana 79
Topoľčany ODI/OD Topoľčany Nám. Ľ. Štúra 1
Topoľčany Klientske centrum Topoľčany Nám. Ľ. Štúra 1738
Topoľčany Okresný súd Topoľčany Nám. M.R.Štefánika 2238
Topoľčany Okresný úrad Topoľčany   Nám. Ľ. Štúra 1738
Trebišov ODI/OD Trebišov M.R.Štefánika 180
Trebišov Okresný úrad Trebišov Námestie mieru č. 804
Trebišov Okresný úrad Trebišov M. R. Štefánika 1161/184
Trebišov Okresný súd Trebišov Námestie Mieru 838/2
Trebišov ODI/OD Trebišov M.R.Štefánika 180 
Trenčín ODI/OD Trenčín Inovecká 5
Trenčín Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3
Trenčín Krajský súd v Trenčíne Námestie sv.Anny 28
Trenčín Okresný súd Trenčín Piaristická 27
Trenčín Okresný úrad Trenčín - katastrálny odbor Hviezdoslavova 3
Trenčín OCP Trenčín Jilemnického 2
Trenčín ODI/OD Trenčín Inovecká 5
Trenčín ODI/OD Trenčín Inovecká 5
Trnava Klientske centrum Trnava Kollárova 8
Trnava Okresný úrad Trnava - katastrálny odbor Vajanského 2
Trnava Klientske centrum Trnava Kollárova 8
Trnava Krajský súd v Trnave Vajanského 2/A
Trnava Okresný súd Trnava Hlavná 49
Trnava Okresný úrad Trnava - katastrálny odbor Vajanského 2
Trnava OCP PZ Trnava Paulínska 13
Trnava ODI/OD Trnava Starohajska 3
Trnava Okresný úrad Trnava Kollárova 8
Turčianske Teplice Klientske centrum Turčianské Teplice Ul. SNP 514/122
Turzovka OD Čadca v.p. Turzovka Jašíkova 178
Tvrdošín Klientske centrum Tvrdošín   Medvedzie I/132
Tvrdošín Okresný úrad Tvrdošín Medvedzie 254
Veľké Kapušany Okresný úrad Michalovce - pracovisko Veľké Kapušany Hviezdoslava 75
Veľký Krtíš OR PZ Veľký Krtíš Banícka 20 
Veľký Krtíš Okresný úrad Veľký Krtíš Komenského 3
Veľký Krtíš Klientske centrum Veľký Krtíš Nám. A. H. Škultétyho 11
Veľký Krtíš Okresný súd Veľký Krtíš SNP 714/2
Vranov nad Topľou OR PZ Vranov n. Topľou Námestie Slobody 5
Vranov nad Topľou Okresný úrad Vranov nad Topľou Nám. slobody 5
Vranov nad Topľou Okresný súd Vranov nad Topľou M.R. Štefánika 874
Zlaté Moravce Klientske centrum Zlaté Moravce Sládkovičova 3
Zlaté Moravce Okresný úrad Zlaté Moravce Sládkovičova 3
Zvolen ODI/OD Zvolen Ul. Bystrický rad č. 25
Zvolen Okresný úrad Zvolen Študentská 12
Zvolen Okresný súd Zvolen J. Kozáčeka 19
Zvolen Okresný úrad Zvolen Námestie SNP 35
Zvolen ODI/OD Zvolen Bystrický rad 25
Žarnovica Klientske centrum Žarnovica Bystrická 53
Žiar nad Hronom ODI/OD Žiar nad Hronom M. Chrásteka 123
Žiar nad Hronom Okresný úrad Žiar nad Hronom ul. SNP 118
Žiar nad Hronom Okresný úrad Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 8
Žiar nad Hronom Okresný súd Žiar nad Hronom Nám. Matice slov. 5/1
Žiar nad Hronom ODI/OD Žiar nad Hronom Chrásteka 123
Žilina OD Žilina Vysokoškolákov 8556/33
Žilina ODI Žilina Veľká okružná 31
Žilina Okresný úrad Žilina - katastrálny odbor Vysokoškolákov 8556/33
Žilina Okresný úrad Žilina Vysokoškolákov 8556/33
Žilina Okresný úrad Žilina Vysokoškolákov 8556/33
Žilina Okresný úrad Žilina Vysokoškolákov 8556/33
Žilina Krajský súd v Žiline Orolská 3
Žilina Okresný súd Žilina Hviezdoslavova 28
Žilina OD Žilina Vysokoškolákov 8556/33
Žilina OCP Žilina - stránkovanie ul. J. Kráľa 4

Dátum poslednej zmeny: 3. 9. 2019
Dátum zverejnenia: 14. 2. 2019