Ústredný portál verejnej správy

Kopírovanie preposielaných dokumentov

V prípade, že vám úrad doručil do elektronickej schránky elektronický úradný dokument (rozhodnutie), ktorý potrebujete následne taktiež v elektronickej podobe predložiť inému úradu, môžete tak urobiť v pár jednoduchých krokoch.

Vo vašej elektronickej schránke si otvorte rozhodnutie, ktoré chcete zaslať inému úradu. Prejdite na ponuku „...“ (tri bodky) a kliknite na „Skopírovať“ (Obr. 1)

Skopírovanie rozhodnutia

Obr. 1 – Skopírovanie rozhodnutia 

Po úspešnom skopírovaní rozhodnutia sa zobrazí informačné okno (Obr. 2).

Úspešné skopírovanie rozhodnutia

Obr. 2 . Úspešné skopírovanie rozhodnutia

Potom na úvodnej stránke vašej elektronickej schránky prejdite vľavo hore do sekcie „+ Vytvoriť správu“ (Obr. 3) a pokračujte cez „Nájsť službu“ alebo „Všeobecné podanie“ (Obr. 4), podľa toho, akú službu chcete využiť a akému úradu ju mienite adresovať.

Vytvoriť správu

Obr. 3 – Vytvoriť správu

Vyberte službu

Obr. 4 – Vyberte službu 

Poznámka: Kopírovanie preposielaných dokumentov je možné realizovať iba cez prostredie Ústredného portálu verejnej správy na vytváranie elektronických správ, t. j. nevzťahuje sa na externé elektronické služby cez iné portály. Nižšie ako príklad uvádzame Všeobecné podanie (agendu) adresované Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby. 

Vyplňte „Predmet“ a „Text“ podania. V časti „Prílohy“ sa po skopírovaní dokumentu zobrazuje okrem „+ Pridať prílohu z počítača“ aj možnosť „+ Pridať skopírovanú prílohu“ (Obr. 5).

Možnosť pridať skopírovanú prílohu

Obr. 5 – Možnosť pridať skopírovanú prílohu

Po kliknutí na „+ Pridať skopírovanú prílohu“ sa skopírovaný dokument pridá k podaniu medzi prílohy (Obr. 6).

Úspešne pridaná skopírovaná príloha

Obr. 6 – Úspešne pridaná skopírovaná príloha s názvom Doc.GeneralAgendaFiction.xml

V prípade potreby môžete priložený dokument premenovať, uvedenú možnosť nájdete taktiež cez ponuku „...“ (tri bodky). Vyplnené podanie spolu s priloženým dokumentom môžete odoslať.

 

Dátum poslednej zmeny: 19. 7. 2019
Dátum zverejnenia: 18. 4. 2019