Ústredný portál verejnej správy

Číslo schránky

Viete, kde nájdete číslo vašej elektronickej schránky?

Číslo vašej elektronickej schránky, ktoré sa uvádza tvare E a 10-miestne číslo, môžete nájsť dvomi spôsobmi. Ak na úvodnej stránke vašej elektronickej schránky kliknete vpravo hore na tzv. „Miniprofil“ - šípka pri vašom mene a priezvisku (Obr. 1 a 2) alebo ak kliknete v ponuke vľavo na sekciu „Nastavenia“ a zvolíte „Informácie o schránke“ (Obr. 3).

Obr. 1 - Miniprofil

Obr. 2 - Číslo elektronickej schránky v Miniprofile

 

Obr. 3 - Číslo elektronickej schránky v Nastaveniach

V prípade, že potrebujete číslo vašej elektronickej schránky z dôvodu viacnásobného podpisovania oznámiť inej osobe, aby vám umožnila prístup k podpísaniu podania, musíte tak spraviť mimo elektronickej schránky (osobne, telefonicky, cez SMS, e-mail a podobne).

Dátum poslednej zmeny: 24. 3. 2020
Dátum zverejnenia: 19. 7. 2019