Ústredný portál verejnej správy

Nové elektronické občianske preukazy s čipom

Od 2. decembra 2013 sa vydáva nový typ občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID). O vydanie eID môže občan požiadať na ktoromkoľvek pracovisku oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ).

Elektronická identifikačná karta slúži na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami. Okrem toho sa s eID preukazuje totožnosť aj v elektronickom prostredí pri využívaní elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom internetu. Medzi takéto služby patria napríklad: nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, aukcie, verejné obstarávanie, služby katastra, služby daňového úradu, eHealth (elektronické zdravotníctvo), eVoting (elektronické voľby a referendá) a podobne.

Doba platnosti nového typu občianskeho preukazu – eID je 10 rokov. Občania nie sú povinní si svoj platný občiansky preukaz bez elektronického čipu vymeniť pred uplynutím jeho platnosti za novú eID. Ak však tak plánujú, a majú stále platný občiansky preukaz bez elektronického čipu, zaplatia správny poplatok 7 €.

eID má na zadnej strane elektronický kontaktný čip. Na čipe sú uložené údaje uvedené na občianskom preukaze: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a údaje o platnosti dokladu. V prípade záujmu si môže občan zvoliť, či má čip obsahovať aj iné údaje, napr. údaje potrebné pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Ten je v elektronickej komunikácii občana s úradmi alebo komerčnými inštitúciami rovnocennou náhradou vlastnoručného podpisu. Ak sa občan rozhodne pre používanie KEP, požiada príslušné pracovisko OR PZ o vydanie kvalifikovaného certifikátu na jeho tvorbu. Túto možnosť bude mať kedykoľvek počas platnosti eID, nielen pri jej vydaní. Kvalifikovaný certifikát sa vydáva bezplatne s platnosťou na 5 rokov.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

 

 

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 1. 12. 2013