Ústredný portál verejnej správy

Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto

Služby sú určené pre podnikateľské subjekty a občanov, ktorí majú záujem získať oprávnenie na podnikanie v SR podľa živnostenského zákona alebo vykonať zmeny v existujúcom živnostenskom oprávnení prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM).

Na správne podpísanie elektronického formulára "Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto" sa vyžaduje internetový prehliadač Internet Explorer.

 

Podrobný popis procesov elektronických služieb JKM prevádzkovaných prostredníctvom ÚPVS nájdete v uvedenom zozname:

Minimálne systémové požiadavky na klienta pre používanie elektronických služieb:

• Operačný systém Windows XP. Tento operačný systém už nemá zabezpečenú podporu, možnosť výskytu problémov sa preto nedá vylúčiť.

• Web prehliadač MS Internet Explorer verzia 6.0 - pre služby vyžadujúce podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom (pre ostatné je možné využiť aj iné internetové prehliadače).

Odporúčaná konfigurácia klienta pre používanie elektronických služieb:

• Operačný systém Windows 7 a novší

• Web prehliadač Internet Explorer verzia 9.0 alebo vyššia

Pri nedodržaní odporučených systémových požiadaviek nie je garantované bezproblémové spracovanie rozsiahlejších podaní (môže dôjsť k výraznému spomaleniu práce s aplikáciou).

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Dátum poslednej zmeny: 24. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015