Ústredný portál verejnej správy

Získanie oprávnenia na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov - jednotné kontaktné miesto

Služby sú určené pre právnické a fyzické osoby, ktoré majú záujem získať oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia.

Na správne podpísanie elektronického formulára "Získanie oprávnenia na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov - jednotné kontaktné miesto" sa vyžaduje internetový prehliadač Internet Explorer.

 

Minimálne systémové požiadavky na klienta pre používanie elektronických služieb:

•  Operačný systém Windows XP. Tento operačný systém už nemá zabezpečenú podporu, možnosť výskytu problémov sa preto nedá vylúčiť.

•  Web prehliadač MS Internet Explorer verzia 6.0 - pre služby vyžadujúce podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom (pre ostatné je možné využiť aj iné internetové prehliadače).

Odporúčaná konfigurácia klienta pre používanie elektronických služieb:

•  Operačný systém Windows 7 a novší

•  Web prehliadač Internet Explorer verzia 9.0 alebo vyššia

Pri nedodržaní odporučených systémových požiadaviek nie je garantované bezproblémové spracovanie rozsiahlejších podaní (môže dôjsť k výraznému spomaleniu práce s aplikáciou).

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Dátum poslednej zmeny: 8. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015