Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí

Občan a štát

Ak si chce účastník konania, alebo bežná verejnosť pozrieť akékoľvek súdne rozhodnutie, je možné tak učiniť prostredníctvom portálu Ministerstva spravodlivosti SR: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie.

Vyhľadávať sa dá podľa vopred stanovených kritérií, napr. spisová značka, identifikačné číslo spisu, územná pôsobnosť súdu, povaha rozhodnutia, oblasť právnej úpravy rozhodnutia alebo podľa toho, kto rozhodnutie vydal a iné.

Všetky tieto rozhodnutia sú anonymizované, t.j. neobsahujú osobné údaje. 

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko