Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zoznam vydaných poverení na vykonanie exekúcie

Občan a štát

Register poverení

Register poverení je verejný register v správe Ministerstva spravodlivosti SR.
Obsahuje poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica v návrhoch na vykonanie exekúcie doručených súdu po 01.04.2017 https://obcan.justice.sk/poverenia/

V tomto registri sa dá vyhľadávať buď podľa čísla poverenia alebo podľa údajov o povinnom.

Zverejňujú sa len poverenia z prebiehajúcich exekučných konaní.

V tomto registri nie sú zverejnené exekúcie, ktoré vymáha Sociálna poisťovňa podľa ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. od § 224 ďalej. 

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko