Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zoznam notárov v SR

Občan a štát

V Slovenskej republike pôsobí veľké množstvo notárov.

Zoznam notárov je možné nájsť na stránkach Notárskej komory Slovenskej republiky v sekcii Zoznam NÚ, resp. na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 16. 11. 2021
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko