Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zdravotná starostlivosť

Zdravie

Dátum poslednej zmeny: 14. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2015

Lokalita

  • Slovensko