Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR

Zavedenie eura v Slovenskej republike

Financie a hospodárstvo

Euro je spoločná mena členských štátov Európskej únie, ktoré sú aj plnými členmi Hospodárskej a menovej únie. Deň zavedenia eura v Slovenskej republike bol 1. január 2009.

Základné pojmy

Euro je jednotná mena a menová jednotka vo všetkých zúčastnených členských štátoch Európskej únie, ktoré zaviedli euro a v zúčastnených tretích štátoch, ktoré zaviedli euro na základe menovej dohody uzavretej s Európskym spoločenstvom.

Eurozóna je regionálna oblasť v rámci Európskej únie tvorená zúčastnenými členskými štátmi, v ktorej spoločnú menovú politiku určuje Európska centrálna banka. Slovenská republika sa zúčastneným členským štátom a súčasťou eurozóny stala dňom zavedenia eura.

Konverzný kurz je celý neodvolateľný pevný prepočítací kurz medzi eurom a slovenskou menou, ktorý prijala Rada Európskej únie a podľa ktorého v Slovenskej republike bola slovenská mena nahradená eurom odo dňa zavedenia eura.

Deň určenia konverzného kurzu je dátum vyhlásenia právne záväzného aktu Rady Európskej únie, ktorým sa ustanoví konverzný kurz pre zavedenie eura v Slovenskej republike.

Praktická rada: Rada EÚ rozhodla 8. júla 2008 o stanovení konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 slovenských korún.

Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2018

Lokalita

  • Slovensko