Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zamestnanie

Čo všetko súvisí so zamestnaním, ako postupovať v rôznych situáciach spojených so zamestnaním.

Medzi agendami týkajúcimi sa zamestnania nájdete odborné informácie o tom, ako postupovať pri hľadaní zamestnania, čo so sebou prinášajú pracovnoprávne vzťahy alebo informácie o tom, čo robiť v prípade straty zamestnania.

Informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú spracované v samostatnej agende, takisto ako aj informácie o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v SR. 

Samostatná agenda je venovaná tiež práci vo verejnom záujme a štátnej službe, cestovným náhradám pri služobných cestách, ako i zamestnávaniu cudzincov.

 

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2016
Dátum zverejnenia: 20. 5. 2013

Lokalita

  • Slovensko