Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vzdelanie, veda a šport

Vzdelanie na Slovensku od predškolskej výchovy po vysoké školstvo.

Medzi agendami týkajúcimi sa vzdelania, vedy, výskumu a športu nájdete odborné informácie o školách všetkých druhov (od materských po vysoké), vrátane vybraných spôsobov financovania štúdia, ale aj informácie o štúdiu v zahraničí a pedagógoch.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2016
Dátum zverejnenia: 12. 8. 2015

Lokalita

  • Slovensko