Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR
tlacove@justice.gov.sk

Vyhľadávanie právnych predpisov

Občan a štát

Právny a informačný portál Slov-Lex poskytuje priestor pre elektronické služby umožňujúce vyhľadať konkrétne právne predpisy.

Slov-Lex

Právny a informačný portál Slov-Lex poskytuje priestor pre elektronické služby umožňujúce vyhľadať konkrétne právne predpisy: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy

Táto služba poskytuje bezplatný prístup k právnemu poriadku Slovenskej republiky uvedeným cieľovým skupinám v ktoromkoľvek čase bez ohľadu na geografickú príslušnosť alebo iné rozdiely, a to prostredníctvom portálu Slov-Lex, ktorý poskytuje:

• možnosti rýchleho a efektívneho vyhľadávania,

• prehľadné zobrazenie požadovaného právneho predpisu rozhodnutia ÚS SR, prípadne iného právneho alebo organizačného aktu, aj so súvislosťami a ontológiou,

• elektronicky podpísané PDF verzie predpisov publikovaných v eZbierke s informatívnym a právne záväzným obsahom,

• vyhlásené novely a zároveň aj konsolidované znenia všetkých typov právnych predpisov,

• väzby na právne predpisy EÚ zo zdroja EUR-LEX,

• podporné funkcie ako diskusie, content management, RSS kanály a pod.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 23. 2. 2016

Lokalita

  • Slovensko