Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Typové schvaľovanie vozidiel

Cestovanie a doprava

Podrobné informácie týkajúce sa typového schvaľovania vozidiel nájdete na webe Jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2017