Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Technická kontrola, emisná kontrola, kontrola originality a montáž plynového zariadenia

Cestovanie a doprava

Každé vozidlo sa musí v pravidelných intervaloch podrobiť prevereniu technickej spôsobilosti.

Výber pracoviska pre vykonanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynového zariadenia do vozidla je možné uskutočniť na tejto stránke.
Viac informácií o technickej kontrole, emisnej kontrole, kontrole originality a o montáži plynového zariadenia nájdete na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2015

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko