Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Subjekty ochrany prírody a krajiny

Životné prostredie

Činnosť, pôsobnosť, projekty, infoservis...

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 4. 1. 2018

Lokalita

  • Slovensko