Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Strategické materiály Ministerstva kultúry SR

Kultúra

Informácie k strategickým materiálom nájdete na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Dátum poslednej zmeny: 22. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2017