Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Stavba a prestavba vozidla

Cestovanie a doprava

Podmienky výroby vozidla a prestavby vozidla upravuje zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Podrobné informácie týkajúce sa témy Stavba a prestavba vozidla nájdete na webe Jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 25. 2. 2016

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko