Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Sťahovanie

Bývanie

Jednou z definícii sťahovania obyvateľstva je, že je to premiestňovanie osôb cez hranice administratívnej územnej jednotky spojené so zmenou bydliska.

Podľa smeru, v ktorom sa prekračuje územno-správna hranica sa hovorí o prisťahovaní (imigrácii), resp. o vysťahovaní (emigrácii) a sťahovanie vo vnútri definovaných hraníc (republiky, kraja, okresu) sa nazýva vnútorným sťahovaním. Každé samostatné sťahovanie má súčasne obe tieto formy, pretože pre pôvodnú obec (územie) je vysťahovaním a pre novú obec (územie) je prisťahovaním. 

Prihlasovanie občanov vykonávajú ohlasovne - obce, v Bratislave a Košiciach mestské časti.

Pri sťahovaní je povinnosťou každého občana nahlásiť zmenu trvalého resp. prechodného pobytu.

Dátum poslednej zmeny: 13. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 2. 2. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko