Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Spotrebné dane

Financie a hospodárstvo

Skupina spotrebných daní predstavuje nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybraný druh tovaru, medzi ktoré patrí lieh, pivo, víno, tabak a tabakové výrobky,  minerálne oleje ( napr. benzín, nafta, oleje ), elektrina, uhlie a zemný plyn.

Spotrebné dane nepatria medzi dane, ktoré by priamo platili bežné  fyzické alebo právnické osoby. Platia ich však nepriamo - pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, keďže spotrebná daň je zahrnutá v predajnej cene.

Dátum poslednej zmeny: 20. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko