Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva SR

Spotrebiteľ

Občan a štát

Vzťahy predávajúci - spotrebiteľ patria v každodennom živote medzi najčastejšie uzatvárané právne vzťahy. Do pozície spotrebiteľa sa dostávame napr. pri kúpe tovaru v obchode, na trhovom mieste alebo prostredníctvom internetu. Ochrana spotrebiteľa patrí určite medzi agendy, ktoré by mali zaujímať každého z nás.Podnikateľ sa dostáva do pozície spotrebiteľa v prípade, ak nakupuje pre svoju vlastnú spotrebu.

Medzi agendami týkajúcimi sa spotrebiteľa nájdete odborné informácie o kúpe a predaji tovaru v obchode, na trhových miestach alebo prostredníctvom elektronického obchodu, rovnako ako informácie týkajúce sa záručných dôb. Rovnako sa tu nachádzajú informácie o označovaní výrobkov, podomovom a zásielkovom predaji, ako i ďalšie dôležité informácie a rady pre každodenný život.

 Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 19. 4. 2013

Lokalita

  • Slovensko