Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Národný bezpečnostný úrad

Skúška bezpečnostného zamestnanca

Občan a štát

Národný bezpečnostný úrad vykonáva pre odbornú verejnosť skúšky bezpečnostného zamestnanca. Úspešné absolvovanie skúšky je jedným z predpokladov na výkon funkcie bezpečnostného zamestnanca alebo zamestnanca osobitného pracoviska.

Predmetom skúšky je preukázanie znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností.

Dátum poslednej zmeny: 12. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 12. 1. 2018