Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Rybárstvo

Životné prostredie

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 3. 1. 2018