Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rodina a vzťahy

Stránky venované rodine a vzťahom kopírujú celý cyklus ľudského života.

Medzi agendami týkajúcimi sa rodiny a vzťahov nájdete odborné informácie týkajúce sa mena a priezviska, detí (so zameraním na ochranu detí), informácie o svadbe, ale i násilia v rodine.

Veľký priestor venujeme finančným príspevkom, ktoré môžu získať rodičia v súvislosti s výchovou detí a rodičovstvom ako takým, ale dozviete sa aj informácie o adopcii a o pestúnskej starostlivosti.

Samostatná agenda je venovaná seniorom, ale aj životným krízam, ako sú rozvod, sociálna kríza (vrátane informácií o pomoci v hmotnej núdzi), trestný čin, sexuálne obťažovanie alebo snáď najnepríjemnejšia životná kríza - úmrtie.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2016
Dátum zverejnenia: 13. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko