Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Predmet dane

Financie a hospodárstvo

Predmetom dane z pohľadu zákona o DPH je:

  • dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  • poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku, uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  • nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie,
  • dovoz tovaru do tuzemska.

Dátum poslednej zmeny: 22. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 26. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko