Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Právo priemyselného vlastníctva

Podnikanie

Priemyselným vlastníctvom sú výsledky technickej tvorivej činnosti (vynálezy, technické riešenia), predmety priemyselného dizajnu (dizajny), označenia (ochranné známky, označenia pôvodu), a tiež konštrukčné schémy polovodičových výrobkov (topografie polovodičov).

Dátum poslednej zmeny: 12. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko