Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Potvrdenia a informácie

Rodina a vzťahy

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny môže fyzická osoba získať informácie o svojich podaných žiadostiach o sociálne dávky a o vyplatených sociálnych dávkach. V prípade potreby môže fyzická osoba požiadať úrad aj o potvrdenie o vyplatených sociálnych dávkach alebo o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky.

Podanie žiadosti vydanie potvrdenia o sociálnych dávkach

Služba Vydávanie potvrdení o sociálnych dávkach umožní poskytnúť žiadateľovi o vydanie potvrdenia elektronické rozhranie pre zadanie žiadosti o potvrdenie, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti.

Elektronická služba Vydávanie potvrdení o sociálnych dávkach

Poskytnutie informácií o vyplatených sociálnych dávkach, podaných žiadostiach sociálne dávky a podanie žiadosti o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky

Služba Poskytovanie informácií o vyplatených sociálnych dávkach poskytne fyzickej osobe údaje o dávkach, ktoré jej boli vyplatené za zvolené časové obdobie v elektronickej forme.

Služba Poskytovanie informácií  o podaných žiadostiach o sociálne dávky zobrazí fyzickej osobe zoznam žiadostí, na ktorých vystupuje ako žiadateľ. Detail vybranej žiadosti obsahuje informácie o spoločne posudzovaných osobách a dávkach, ak boli na základe danej žiadosti poskytnuté.

V detaile vybranej žiadosti môže fyzická osoba vykonať zmenu miesta výplaty sociálnej dávky vyplnením formulára Žiadosť o zmenu miesta výplaty. Sociálna dávka môže byť vyplácaná na účet alebo na adresu v SR.
V prípade listinného podania nie je predpísané žiadne tlačivo.

Elektronické služby Poskytovanie informácií o podaných žiadostiach o sociálne dávky, Poskytovanie informácií o vyplatených sociálnych dávkach a Podávanie žiadosti o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky

Dátum poslednej zmeny: 27. 6. 2018
Dátum zverejnenia: 27. 6. 2018