Ústredný portál verejnej správy

Podpora podnikania

Podnikanie

Podpora podnikania je významný ekonomický nástroj smerujúci k rozvoju a stabilizácii podnikateľského sektoru a v nadväznosti aj k zlepšeniu celkového ekonomického prostredia.

Medzi agendami týkajúcimi sa podpory podnikanie nájdete odborné informácie o pomoci pri podnikaní, ktorú je možné získať zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj informácie o programoch na podporu rozvoja malého a stredného podnikania. Osobitná pozornosť je venovaná štátnej pomoci a pravidlám individuálnej štátnej pomoci investorom.

Dátum poslednej zmeny: 22. 12. 2016
Dátum zverejnenia: 22. 12. 2016

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko