Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Podpora kultúry

Kultúra

Existujú rôzne formy podpory kultúry. Tu nájdete všetky dostupné formy podpory, ktoré Ministerstvo kultúry SR ponúka:

- Možnosti financovania kultúry

- Financovanie kultúry VÚC – nepatrí pod Ministerstvo kultúry SR

Dátum poslednej zmeny: 27. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2017